Download algemene voorwaarden

The Lifestylebox.nl
Algemene voorwaarden,

Artikel 1 - Ruilen/Retourneren
Wilt u het product zonder reden terug sturen? Of voldoet het product niet aan de verwachtingen?
U kunt het artikel retour sturen (op eigen kosten) binnen 14 dagen. Wij zorgen ervoor dat u het aankoopbedrag zo snel mogelijk terug gestort krijgt op het rekeningnummer die bij ons bekent is. Het is alleen mogelijk uw geld terug te krijgen indien de verpakking onbeschadigd is en de producten ongeopend, ongebruikt en onbeschadigd zijn. Neem contact op via het contactformulier op de website www.thelifestylebox.nl of via de mail info@thelifestylebox.nl voor de retour(adres) gegevens van The Lifestylebox.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Handelsnaam: Stichting jonge honden (The Lifestylebox.nl)
Contact: info@thelifestylebox.nl
KvK-nummer: [01166795]
Btw nummer: NL821517338B01

Artikel 3 - Het aanbod
1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
5. Prijzen zijn inclusief belastingen en verzendkosten (de ondernemer heeft het recht verzendkosten elk moment in rekening te brengen voor de consument)
6. Het aanbod is uitsluitend voor eigen gebruik bestemd, dit wil zeggen voor uzelf of voor de door u beoogde ontvanger(s). The Lifestylebox behoudt het recht om een bestelling geheel naar eigen inzicht te weigeren. (Bijv. wanneer het vermoeden bestaat dat de producten voor wederverkoop worden (in)gekocht).
7. Betalen van uw order kan via de aangegeven betaalmiddelen op de webshop thelifestylebox.nl (o.a. IDeal). Wanneer u gebruik wilt maken van het betalen via een overboeking, neem dan contact op via het contactformulier op www.thelifestylebox.nl
8. Indien u vragen heeft betreft de genoemde voorwaarden in dit document of heeft u een andere specifieke vraag? Neem dan contact op via boven genoemde contactformulier of e-mail adres.

Artikel 4 - Garantie
1. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen gemeld te zijn .Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in oorspronkelijke verkerende staat.
2. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
3. Geen garantie en geen mogelijkheid voor retourneren wanneer:
-Producten die door thelifestylebox.nl met de hand zijn gemaakt/bewerkt zijn of gepersonaliseerd zijn  
(Kosten van de retour verzending en het opnieuw opsturen van het nieuwe artikel voor rekening van de koper)
-De consument de geleverde producten heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken.
-Producten gebruikt of beschadigd zijn.
-De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig gebruikt zijn

Artikel 5 - Levering en uitvoering
1. Wij besteden veel aandacht aan de zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
2. Aan de (verwachte) levertijd kan geen rechten ontleend worden.
3. The Lifestylebox.nl webshop stuurt u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling. ‘Bestelbevestiging’. Dit betekent echter niet dat wij uw bestelling daarmee direct hebben geaccepteerd. Pas wanneer u de ‘verzendbevestiging’ heeft ontvangen is uw order goedgekeurd en verzonden.
4. Levertijd: The Lifestylebox verstuurd de bestellingen op bepaalde datums per maand. Een indicatie van deze datums zijn te vinden in de webshop of op uw bestelvestiging. Indien dit niet het geval is kunt u contact opnemen via het contact formulier op www.thelifestylebox.nl of via e-mail: info@thelifestylebox.nl. Wanneer u de verzendbevestiging heeft ontvangen is de gemiddelde levertijden2 werkdagen. Indien u uw bestelling na 7 werkdagen nog niet heeft ontvangen vragen wij u contact op te nemen via ons contact formulier of via ons e-mail adres als boven genoemd.
5. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de gemiddelde levertijden en geschatte verzenddatums van uw bestelling geplaats in de webshop van The Lifestylebox (www.thelifestylebox.nl)